ZAPROSZENIE Na XII Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych Oraz Osób z Dysfunkcją Narządu Ruchu do Radziechów 05 września 2015 r.

Regulamin zawodów:

I.                   Cel imprezy:

·        Podniesienie sprawności fizycznej osób z dysfunkcją narządu ruchu, tak by ułatwić im  poruszanie się w codziennym życiu.

·        Satysfakcja ze zdrowej rywalizacji.

·        Integracja osób uczestniczących w zawodach

II. Nazwa imprezy:

Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych

oraz osób z Dysfunkcją Narządu Ruchu

III. Organizator:

Stowarzyszenie Dzieci Serc, 34- 381 Radziechowy

Ul. Abramska 2, tel. 501 355 794

www.dzieciserc.pl   dzieciserc@o2.pl

 IV. Współorganizatorzy: Starostwo Powiatu Żywieckiego,

                                            Urząd Gminy Radziechowy –  Wieprz

IV. Miejsce i termin imprezy:

Radziechowy – plac przy I stacji Golgoty Beskidów, trasa na Matyskę –05.09.2015 r.

V. Dystans:

– Bieg Główny – 500 m, trasa między V stacją Golgoty Beskidów a VI

– Bieg Radości: 30 m na Matysce dla pozostałych dysfunkcji z wyłączeniem dysfunkcji ruchu,

– Wyścig wózków w kategoriach wiekowych w zależności od stopnia sprawności kończyn górnych na dwóch odcinkach 15 m i 20 m,(kobiety i mężczyźni),

– wyścig osób o kulach w kategoriach wiekowych 20 m (kobiety i mężczyźni),

– wyścig osób z zaburzonym narządem równowagi i z trudnościami w poruszaniu się w kategoriach wiekowych, na odcinku 20 m (kobiety i mężczyźni).

VI. Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie należy przesłać na adres organizatora (drogą pocztową, elektroniczną lub telefonicznie).

2. Prawo do udziału w zawodach mają wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na wiek i miejsce zamieszkania

3. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenie – załącznik nr 1. (W przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów).

4. Każdy uczestnik zgłoszony do udziału w wyścigach otrzyma numer startowy, który należy oddać po zakończeniu zawodów.

5. Nie pobieramy opłaty startowej.

6. Na zwycięzców czekają medale, puchary i nagrody rzeczowe – nikt z uczestników zawodów nie wróci bez nagrody.

7. Obowiązuje strój sportowy.

8. Dojazd we własnym zakresie.

VII. Program zawodów:

8:30 – zapisy zawodników do poszczególnych konkurencji w zależności od wieku i dysfunkcji narządu ruchu,

9:25 – uroczysty przemarsz zawodników i powitanie przybyłych gości,

9:35 – rozpoczęcie zawodów,

12:15 – ogłoszenie wyników, wręczenie medali i nagród

12:30 – wspólny posiłek i zabawa.

Patronat nad imprezą objęli:

·        Ks. Dziekan Stanisław Bogacz

·        Ks. Piotr Pokojnikow Proboszcz Parafii św. Marcina w Radziechowach

·        Andrzej Kalata Starosta Powiatu Żywieckiego

·        Maciej Mika – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz

·        Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka

·        Przemysław Kubaszko – Prezes BS Radziechowy – Wieprz

·        GCPTiS w Radziechowach

·        OSP Radziechowy

·        Radio diecezjalne „Anioł Beskidów” www.diecezja.bielsko.pl

·        Redakcje czasopism katolickich: Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Źródła

·        Gimnazjum nr 2 w Wieprzu

Regulamin Wyścigów

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments