Zaproszenie na V Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych oraz Osób z dysfunkcją narządu ruchu do Radziechów

Regulamin Zawodów

 
I. Cel imprezy:
1 . integracja osób sprawnych z osobami niepełnosprawnymi,
2. zainteresowanie dzieci i młodzieży swoimi niepełnosprawnymi
    kolegami i koleżankami,
3. podniesienie sprawności fizycznej osób z dysfunkcją narządu ruchu, tak
    by ułatwić im poruszanie się w codziennym życiu,
4. satysfakcja ze zdrowej rywalizacji.

II. Nazwa imprezy:
Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych oraz Osób z dysfunkcją narządu ruchu.

III. Organizator:
Stowarzyszenie Dzieci Serc 34-381 Radziechowy, ul. Abramska 2
tel. 501355794
dzieciserc@o2.pl

Współorganizatorzy: PCPR Żywiec, Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz oraz Urząd    Gminy Węgierska Górka

IV. Miejsce i termin imprezy Radziechowy rondo przy I Stacji Golgoty Beskidów
13.09.2008 r.

V. Dystans:

-Bieg Główny: na dystansie 2 km

-Bieg Radości: 30 m na Matysce dla pozostałych dysfunkcji z wyłączeniem dysfunkcji ruchu

-Wyścig wózków w kategoriach wiekowych w zależności od stopnia,

sprawności kończyn górnych na dwóch odcinkach: 100 m i 20 m,

(kobiety i mężczyźni),

-Wyścig osób o kulach w kategoriach wiekowych 20 m

(kobiety i mężczyźni),

-Wyścig osób z zaburzonym narządem równowagi i z trudnościami w poruszaniu się, w kategoriach wiekowych na odcinku 50 m

(kobiety i mężczyźni),


 VI. Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenie przesłanie na adres organizatora (drogą pocztową, elektroniczną lub telefonicznie) 2. prawo do startu w wyścigach mają osoby ON bez względu na wiek,
3. każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność po dostarczeniu
    stosownego zaświadczenia – załącznik 1
    (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów),
4. każdy uczestnik zgłoszony do wyścigów otrzyma numer startowy,
    który należy zwrócić po zakończeniu zawodów,
5. nie pobieramy opłaty startowej,
6. na zwycięzców czekają medale, puchary, nagrody rzeczowe,
7. nikt z uczestników zawodów nie wróci z Radziechów bez nagrody
8. w miarę możliwości prosimy o założenie stroju sportowego.


VII. Program: 8:30.00 Zapisy uczestników do poszczególnych konkurencji w zależności od wieku i dysfunkcji narządu ruchu,
9:25.Uroczysty przemarsz zawodników,
9.35. Rozpoczęcie zawodów,
12.15 Ogłoszenie wyników, rozdanie medali i nagród, 12.30 Wspólny posiłek – zabawa.

Patronat nad imprezą objęli:

 • Starostwo Powiatowe w Żywcu
 • PCPR i PFRON w Żywcu
 • Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz
 • Urząd Gminy Węgierska Górka
 • ZHP Hufiec Żywiec i Węgierska Górka
 • www.pokolenie–jp2.pl
 • Radio diecezjalne Anioł Beskidów
 • Polskie Radio Katowice, Radio Bielsko
 • Redakcje czasopism katolickich: Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Źródła
 • Gimnazjum nr 2 w Wieprzu
 • Spółdzielnia ,,Jedność” Żywiec
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments